jueves, 17 de mayo de 2012

Quan les TIC et roben el teu dia a dia


Fa no res, parlava amb la meva tieta, sobre els inconvenients que a vegades la hiperconnexió de les TICS suposen a les nostres vides.

L'evolució de les TICS i la capacitat de connexió contínua a la xarxa, representa, obviament, un conjunt important d'avantatges, però cada cop comença a ser més rellevant els aspectes no tant possitius que aquesta hiperconnexió produeix a les nostres vides.
Un dels aspectes més significatius, que cada cop comença a ser més incipient, és la necessitat constant d'estar mirant al dispostiu mòbil per comprobar si ha arribat un correu, un whatsapp, un missatge o una interacció a twitter independentment del que estiguis fent a la teva vida quotidiana, fins i tot, quan estàs prenent una copa amb els teus amics. És en aquí on jo crec que està el límit: quan les tics et roben la teva realitat, els teus actes quotidians, per fer-los més virtuals i segurament més líquids.
Jo a partir d'ara he decidit, que peti qui peti, quan em trobi en una estona de relax, agafarè el meu mòbil android i amb tota la tranquilitat del món desactivaré l'opció de dades.
El que passa al món és important, però per mi encara ho és més el que em pugui explicar algú qui apreci i estimi!
Crec que iniciaré una causa: #tancatperamistat

viernes, 4 de mayo de 2012

El psc desbloqueja la construcció de l'escola Univers

Ahir a la tarda es va a dur a terme el plenari del mes d'abril al districte de Gràcia.

El psc portava a plenari tres propostes, la primera, feia referència al desbloqueix per a què es pugui construir l'escola Univers. Sembla ser que un dels problemes principals a l'hora d'impulsar la construcció era resoldre a través de quin operador, públic o privat, es feia la construcció de l'aparcament que ha d'anar a sota. La proposta d'acord del PSC, aprovada per unanimitat, insta al govern a que prengui aquesta decisió en el màxim de dos mesos. Una vegada més, on el govern sembla que només hi vegi problemes, el psc des de l'oposició aporta solucions.

Tanmateix també es va demanar que és resolgués finalment el Pla Integral del Park Güell i que es donés resposta a totes les problemàtiques derivades de l'ús intensiu. Concretament, es va demanar, que es conclogués el procès informatiu que estava realitzant el districte iniciat el mes de setembre i que es fés un Consell de barri extraordinari abans de l'estiu per explicar la proposta del govern. Tot i que un dels principals compromisos era no allargar la decisió en el temps, la nostra petició no va ser acceptada. Som ja a l'arribada de l'estiu, i el govern de CIU, que tan durament criticava la nostra proposta en l'anterior mandat, encara no ha construït una alternativa. Sempre em pregunto, en funció de quin projecte alternatiu s'oposava a la nostra proposta...

I finalment, vam demanar que es tornin a refer els camins escolars. Els camins escolars són una eina que permet garantir uns camins segurs d'accés a l'escola. Donat que s'han canviat les zones de matriculació i per tant és probable que s'hagi de fer un repàs per estudiar si s'estableixen noves rutes d'accés a l'escola.

En el transcurs del plenari, es va debatre també l'impacte negatiu que signifiquen els pressupostos de l'estat per Barcelona i la restitució i el possible canvi de nom de la plaça Joan Carles I.

Allò més trist en el plenari d'ahir va ser la vehemencia de la regidora a l'hora d'afirmar que el trasllat del punt d'informació i atenció de les dones no formava part dels plans del govern Espriu i que ho va tenir que fer tota ella. El conseller Amigó, va treure els colors a convergència, mostrant el document de traspàs on s'explica que el trasllat estava pendent.

Allò més sorprenent és la manca de propostes de govern, que es dedica a buscar culpables cada vegada que hi ha una interpelació sobre la tasca (no) feta. Podeu llegir un apunt al respecte a la tortuga.miércoles, 7 de diciembre de 2011

Sobre el debat dels pressupostos de ciutat

Un dels temes més importants que es va portar a consideració del ple municipal va ser la proposta dels pressupostos de Barcelona per part del govern.

Un pressupost és una eina molt important on queden dibuixades les prioritats polítiques. On s'ha de pendre decisions. Tanmateix, a l'hora de parlar de pressupostos, també s'ha de tenir en compte la fiscalitat, que determina la part dels ingressos i com aquests són obtinguts.

Val a dir que Gràcia, no té un pressupost a part. El pressupost de Gràcia forma part dels pressupostos de ciutat, i bàsicament, quan parlem de pressupostos de Gràcia parlem d'aquells recursos propis del districte, que són una molt petita part del conjunt de recursos de ciutat que acaba gestionant directament el districte. Així doncs, els recursos que tenen un impacte sobre territori provenen majoritàriament de les àrees de ciutat, per això és convenient centrar el debat i diferenciar les coses.

Així doncs, respecte a la part del pressupost que parla de la proposta dels recursos propis del districte, nosaltres veiem una clara inèrcia respecte les bases del govern Espriu. S'augmenta la despesa social, donat al fet que hi ha una nou centre de serveis socials que va entrar en funcionament cap al setembre. Hi ha una reducció de la despesa corrent, perquè ens entenem, el cost de mantenir l'activitat ordinària del districte, tot retallant en algun programa, com la caiguda del 14% en foment i promoció de la pràctica esportiva (amb un impacte directe sobre la gestió del llac de la creueta del Coll) o la caiguda de subvencions per la gestió de centre cívics d'un 9%.

En qualsevol cas, veiem una clara inèrcia en la gestió dels recursos propis del districte, i de fet, la inèrcia és tal que fins i tot l'actual equip de govern va copiar els comentaris polítics que resumien el pressupost per cada capítol dels pressupostos de l'anterior any.

Tot i així, el que informàvem favorablement, no era el pressupost propi de Gràcia, sinó el de Barcelona , i en aquest sentit, pensant en Barcelona i en Gràcia, vam votar-hi en contra.

I no vam donar recolzament per tres grans motius:

  1. Perquè no compartim les formes.
  2. perquè discrepem en continguts.
  3. perquè no volem avalar la intencionalitat que la proposta pressupostària emana.

Respecte a les formes, nosaltres no podem donar recolzament a un pressupost que ha estat negociat amb exclusivitat amb el PP excloent el reste de forces polítiques. Creiem fermament que un govern, i més en temps de crisis, hauria de tenir la voluntat de buscar el màxim de consens possible. Aquesta exclusivitat ha exclòs els grups polítics del PSC, d'ICVEUIA i d'ERC del proces de negociació; proces, que ha estat poc transparent, amb dificultat per part dels grups per tal d'obtenir la informació, tant a ciutat, com al districte de Gràcia.

L'exclusivitat i l'exclusió ha estat de tal magnitud que ni tan sols van preguntar el sentit del vot al grup municipal socialista abans del plenari.

Respecte als continguts, clar i ras: és excessiva la caiguda d'un 40% de les inversions de la ciutat. No entendre que la iniciativa privada per si sola no podrà dibuixar el camí de sortida de la crisis i que cal una empenta decidida per part de l'administració, és un gran error.

Tanmateix, la inèrcia que funciona al districte, no funciona a ciutat. Si no hi ha lideratge polític que vetlli per allò que és necessari pel districte, interpel·lant les àrees de ciutat, el més probable es que no s'inverteixi el que correspondria seguint les bases establertes pel govern Espriu. Veiem una manca d'ambició per poder dur a terme projectes tant importants com la transformació de Vallcarca, el 14A, els tres Turons, la transformació de travessera de dalt, etc...

No creiem tampoc que, en temps de crisis, es pugui renunciar a ingressos. Creiem que la proposta pressupostària es regressiva, ja que renuncia a ingressos, i va en detriment de la qualitat del serveis públics que tant de temps ha costat construir a la ciutat de Barcelona

I finalment, no volem avalar una intencionalitat que considerem contraproduent i temerària El govern de la ciutat, des del primer dia, ha renunciat a exigir a la generalitat que compleixi amb els compromisos adquirits amb BCN (desdient-se de les propostes d'acord votades a favor per part de CIU, això sí, abans de les eleccions!). Mostra d'això és el milió d'euros de menys que s'ha rebut per subvencionar les places d'escoles bressol a la ciutat, passant de 1800 euros per plaça a 1600. És evident que aquest milió de menys seran assumits per l'Ajuntament de Barcelona, gràcies a les bones finances del mateix. Avançar recursos a la Generalitat, segurament seria discutible, ara bè, això treu capacitat financera a BCN per poder fer el que li correspon. El problema ve, quan el govern vol disfressar això amb l'ombra d'incertesa respecte la solvència de la ciutat, sense preocupar-li els efectes que això pot tenir en el moment d'haver de demanar endeutament. I això, el grup municipal socialista no ho pot avalar.

El conjunt d'arguments del Grup Municipal Socialista , amb xifres i alternatives, es pot consultar a: http://www.jordihereu.cat/alternativa-i-al·legacions-als-pressupostos-de-trias/

En clau Graciencia, val a dir que sorpren que del conjunt de Districtes de Barcelona, Gràcia hagi estat l'únic on ha votat afirmativament el Partit Popular, a la resta de districtes s'ha abstingut. Anuncia això un pacte conservador a la ciutat amb l'epicentre conservador a Gràcia? Sincerament, jo no m'ho hagués imaginat mai!


miércoles, 10 de agosto de 2011

La batalla més important del PSC és al carrer


Escrivia l'altre dia a Twitter: ' Hi ha dues coses que em fustren, 1 el fet que una gran majoria de gent pensi que el problema amb els bancs són les comissions que cobren i no pas el que fan amb els teus diners i 2 que Apple disposi de més efectiu que el govern dels EEUU'

Darrerament estic tenint força converses amb gent del meu entorn, polititzada i no tant polititzada, sobre la situació en general. Parlem sobre el 15M, sobre el PSC, sobre les retallades, etc... i el debat sempre és interessant, s'intercanvien punts de vista, opinions, s'entra en contradiccions, etc.. és per mi, molt enriquidor.

En l'anàlisis, hi ha un punt en comú respecte la diagnosis: qui mana és el caler!

Està clar que per real decret el capital no canviarà de mans (d'unes poques a moltes). Si que és cert que hi poden haver-hi certes legislacions que ajudin a redistribuir molt millor la riquesa, però cal tenir clar que si el marc en el que es mou el capital és global, la legislació per ajudar a redistribuir millor la riquesa també ha d'ésser creada i executada des d'aquest mateix marc. Tanmateix, la decisió individual sobre els nostres hàbits de consum, també determina en una part importantíssima, en mans de qui cau el caler.

Per tant, sempre hi ha una tema que poso sobre la taula, i aquest tema és la corresponsabilitat.

Parteixo del fet que accepto la responsabilitat que tenen els partits polítics de la situació actual – vagi per davant que no crec que sigui poca - però també pregunto quina responsabilitat individual té cadascú de nosaltres respecte la situació actual. Plantejo temes com ara si tens fons d'inversió i saps en que s'està invertint, o si saps en que inverteix el teu banc, o bé si estàs disposat a renunciar a comprar a certs establiments de moda roba nova cada temporada en benefici d'altres productes amb garantia social. Habitualment, quan trec aquesta pregunta sobre la taula haig d'agafar tota mena d'estris de protecció personal: cascs, armilles antibales, etc.... La reacció general, haig de dir que m'amoïna a la vegada que em desanima, perquè gairebé ningú accepta cap corresponsabilitat.

En qualsevol dels casos, tot això em fa reflexionar molt sobre el futur de l'esquerra, i sobre el futur del PSC. I cada cop estic més convençut que la batalla principal del PSC és al carrer. No és ni en la tria del seu primer secretari ni en la redacció de ponències polítiques infinites ni en la publicació de manifestos. La batalla l'hem de fer cadascú dels militants explicant fins la sacietat que és necessari avançar plegats per poder executar mesures efectives que tornin la democràcia als debats polítics, no als centres d'influència econòmica.

Però aquesta batalla, serà terreny abonat a la fustració si no ens autoexigim com a partit més coherència entre el que diem i fem. Debatre sobre la corresponsabilitat serà impossible si dins del que són les nostres pròpies eines no exercim polítiques que evidenciïn els nostres propis valors. Això és el que ens donaria la legitimitat per engegar el debat de la corresponsabilitat, un debat que des del meu punt de vista és importantíssim a l'hora de plantejar nou horitzons de futur i avançar cap a on decidim sense posar en risc la pau social.

domingo, 23 de mayo de 2010

La xarxa, un espai de debat!

Us adjunto un video sobre la visió de la xarxa del president Montilla i del PSC, que subscric al 100%!

sábado, 13 de marzo de 2010

Barcelona, una ciutat model


Ahir vaig veure una pel·licula a la televisió on es dibuixava una ciutat del futur. Immediatament, em va venir a la memòria moltes altres pel·lícules - com ara Blade Runner - que feien una predicció de com serien les ciutats més enllà del 2010. Totes coincidien a imaginar ciutats hòstils, fosques, poc amables , plenes de trànsit - aeri, aixó sí - i on les persones no tenien cap tipus d'espai, ni cap tipus de paper. A Barcelona, aquestes prediccions no s'han complert, la ciutat és cada cop més de les persones: els espais són amables i la majoria de la ciutadania se sent orgullosa de la ciutat. Les prediccions pel·liculeres, a la Barcelona del 2010, no hi tenen cabuda! Ara bé, això no és fruit de la casualitat, només cal fer un cop d'ull en el nostre país, per veure que una ciutat pot resultar hostil, plena de trànsit, gens amable i on les persones, la ciutadania, tenen un paper totalment secundari. Existeix, doncs, el risc de construir altres tipus de ciutat, que si bé no són con les de Blade Runner, sí que s'hi assemblen força en l'esperit.
La construcció d'una ciutat com Barcelona sempre ha anat acompanyada de la complicitat de la ciutadania, de la suma de les diverses visions que aquesta en té, que acaben convergint en un projecte comú gràcies a la passió per la ciutat i les ganes de participar-hi .
Barcelona no seria com és si no fos per l'empenta que té a l'hora de dibuixar horitzons de futur. Al Districte de Gràcia, i també als altres districtes de Barcelona, ens plantegem un període de reflexió durant el qual la ciutadania i l'administració hem de treballar plegats per imaginar i definir com volem que siguin els nostres barris el 2020. Sorprenentment, CIU ja s'ha manifestat en contra d'aquest procès i prefereix, sembla, concentrar-se en una llista de problemes i incidents per barris a partir de la qual vol exercir la seva funció d'oposició, passant llista de temes i protestant si un problema no s'ha pogut sol·lucionar. Accepto que aquesta és una de les tasques d'oposició, però, només això és el que CiU té per oferir? El seu model de ciutat es basa en això? Aquest és el seu model participatiu?
Amb això no vull dir que aquesta feina no s'hagi de fer. I tant que s'ha de fer! Però no crec que la feina dels polítics municipals s'hagi de basar només en això.
De temes pendents i conflictes, sempre n'hi haurà, i més quan s'ha de pendre decisions , perquè no plou mai al gust de tothom, però no podem reduir el nostre projecte de construcció de ciutat a això, perquè correm el risc de no veure-hi més enllà del nas, avançar en la direcció equivocada i acabar amb una ciutat que s'assembli al Los Angeles de Blade Runner.
Afortunadament, crec que el sentit global de la ciutadania avança cap a la construcció conjunta, cap a la reflexió de futur i cap al manteniment i la millora dels nivell de satisfacció, il·lusió i orgull que els barcelonins i barcelonines, graciencs i gracienques, sentim pels nostres barris.

viernes, 15 de enero de 2010

Petites grans obres

Porto ja uns quants dies anant a veure el conjunt d'obres que s'han dut a terme en el nostre districte durant el darrer any i és evident que la transformació dels nostres barris ha sigut força important. Avui, però, estic francament content. Avui, he estat veient les obres dutes a terme en el barri del Coll.
Tots coneixement la dificultat a l'hora de moure's en un barri on pràcticament la totalitat del seu territori està en pendent, i aquesta dificultat es torna una barrera quan es tenen problemes de mobilitat. En qualsevol cas, el Coll, serà en breu una mica més accessible. Amb la Llei de barris, s'han pogut possar moltes baranes, que ajuden a persones grans a poder-se bellugar autònomament,però per mi, la joia de la corona són les escales mecàniques. En breu entraran en funcionament un parell, i sincerament, no només les trobo maques, sinó que ajudaran a un munt de persones a poder-se bellugar més lliurement. Són dos obres dins el conjunt d'obres de la ciutat de Barcelona, potser petites - no pel seu cost, què és elevat, sinó perquè dos dins d'un conjunt gran poden semblar poc - però per mi i pels veïns del Coll, crec poder assegurar, sense tenir por a equivocar-me, que són dues grans obres .